Kokeet ja todistukset

Kokeet ja todistukset 2017-12-11T12:45:16+00:00

Taksinkuljettajan ammattipätevyyskoe

Taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen voi suorittaa koululla parittomien viikkojen perjantaipäivinä klo 10.00. Koe on mahdollista suorittaa myös Ajovarman raskaan kaluston toimipisteessä.

Edellytyksenä kokeeseen osallistumiseen on, että kokelas on osallistunut kaikkiin peruskoulutuksen luentoihin ja että hänellä on kokeeseen tullessaan mukana tästä koulutuksesta kokelaalle annettu todistus (Liikenteen turvallisuusviraston lomake E707).

Tarkasta aina koepäivä erikseen kurssiaikataulusta. Jos koepäivä osuu pyhäpäivälle, siirretään koe jollekin toiselle päivälle.

Uudelleen kirjoitetusta taksinkuljettajakurssin suorittamisesta ja sen postittamisesta peritään kokelaalta 25 € (sis. alv 24 %).

Todistus hyväksytysti suoritetusta ammattipätevyyskokeesta

Ajovarma Oy toimittaa kokelaalle postitse koetuloksen ja todistuksen hyväksytystä kokeesta koetta seuraavien viiden (5) arkipäivän aikana, Taksikoululta ei voi tiedustella koetuloksia.

Paikallistuntemuskoe

Paikallistuntemuskokeita järjestetään parittomien viikkojen perjantaipäivinä klo 12.00. Mikäli perjantai on pyhäpäivä, koe pidetään pääsääntöisesti edeltävänä arkipäivänä.

Helsingin, Espoon tai Vantaan paikallistuntemuskokeeseen tulijan ei tarvitse ilmoittautua kokeeseen etukäteen. Muun Uudenmaan asemapaikan paikallistuntemuskokeeseen tulijalta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen.

Edellytyksenä kokeeseen osallistumiseen on, että

a) kokelas on osallistunut kaikkiin peruskoulutuksen luentoihin.

tai

b) laajentaessaan taksinkuljettajan ajoluvan asemapaikkaa kokelaan on esitettävä voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa.

sekä

tulija todistaa henkilöllisyytensä ajokortilla tai henkilöllisyystodistuksella.

Kokeen voi suorittaa myös suullisesti, jos se erityisistä syistä, kuten kokelaan lukivaikeuksien vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Tällöin kokelaan on esitettävä lääkärin tai vastaavan todistus diagosoidusta vaikeudestaan kirjallisen kokeen suorittamiseen. Tällöin vaaditaan myös ennakkoilmoittautuminen.

Kokeen suorittamiseen on aikaa kaksi tuntia, suullisen kokeen suorittamiseen kolme tuntia.

Paikallistuntemuskokeen tulokset toimitetaan kokelaalle sähköpostitse koetta seuraavana arkipäivänä.

Hylätyn kokeen voi uusia enintään kolmen vuorokauden kuluttua edellisestä kokeesta.

Todistus hyväksytysti suoritetusta paikallistuntemuskokeesta

Hyväksytystä kokeesta lähetetään todistus kokelaan ilmoittamaan postiosoitteeseen koetta seuraavana arkipäivänä.

Uudelleen kirjoitetusta koetodistuksesta ja sen postittamisesta peritään kokelaalta 25 € (sis. alv 24 %).

Koemaksut

Koemaksu, niin taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen kuin paikallistuntemuskokeenkin, pitää suorittaa etukäteen Taksikoulun tilille. Mikäli maksu on suoritettu myöhemmin kuin vähintään kaksi arkipäivää ennen koetta, on kokelaalla oltava mukanaan kuitti suoritetusta koemaksusta (paperiversio tai digitaalinen).

Koemaksun voi suorittaa myös koepäivänä koulullamme käteisellä, ei kortilla.

Katso koemaksujen suuruus tästä.